Vzdělání a zkušenosti

K pomáhajícím profesím mě přivedla tříletá dobrovolnická praxe v dětském domově. Následně jsem vytvořila a dva roky řídila projekt Mentoring CHCIPOMOCI.info pro mladé lidi, kterým jsem zajistila mentora z jimi zvoleného studijního nebo profesního oboru, zaškolila mentory s pomocí profesionální koučky Dany Kodešové v základech koučovacích technik a facilitovala vývoj jejich spolupráce. Mám také zkušenosti s prací s lidmi s tělesným postižením z Centra Paraple, o.p.s., kde jsem se jakožo sociální pracovnice věnovala individuální poradenské a socioterapeutické práci. Během této doby jsem navíc 2 roky poskytovala poradenství v oblasti rozvoje osobnosti pod supervizí nejprve pro bono a následně jakožto OSVČ. Spolupracovala jsem také s Centrem Anabell poskytující pomoc osobám s poruchami příjmu potravy na projektech týkajících se osvěty, multidisciplinární spolupráce a přednášek.

V průběhu mého profesního vývoje jsem si začala uvědomovat, že mě v rámci pomáhajících profesí nejvíc naplňuje terapeutický rozměr práce, to, že mohu být jakožto průvodce s pokorou přítomna příběhu klienta*ky, rozšiřovat jim sebeporozumění, zvědomovat jejich vnitřní zdroje a radovat se z jejich pokroků. Aktuálně pracuji jako terapeutka na Terapeutické lince Sluchátko. Zároveň mě také baví práce se slovy, občas píšu pro web Psychologie.cz a jsem zaměstnaná jako publicistka v Informačním centru rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

 

PŘEHLED PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Psychoterapeutka, Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. (od 4/2021 – doposud) 

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti - nejprve pro bono, pak OSVČ (2018-2019, od 9/2021 - doposud)

Publicistka, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. (07/2021 - doposud)

Psychoterapeutka, Psychosomatické centrum Praha, s.r.o. (5/2021 – 8/2021)

Case manager a sociální pracovnice, následně vedoucí sociálního úseku, Centrum paraple, o.p.s (2018-2020)

Koordinátorka výuky pro veřejnost, Channel Crossings, s.r.o. (2016-2018)

Manažerka projektu Mentoring, CHCIPOMOCI.info o.p.s. (2014-2016)

Externí konzultantka - spolupráce na kampani Vím, proč jím?/Vím, proč jím!, Centrum Anabell, z.s (2014-2015)

Externí konzultantka v oblasti metodiky multidisciplinárního týmu, Centrum Anabell, z.s  (2015)

 

VZDĚLÁNÍ

Psychoterapeutický výcvik, hlubinně-dynamický přístup se zaměřením na trauma, Rafael Institut, z.s. (2014-2021, absolventka). Výcvikoví vedoucí: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph. D. a PhDr. Daniela Vizinová

Mgr.: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Sociální politika a sociální práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2014-2017)

Bc.: Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2010-2014)

…...............

Trénink CiD (Crisis Intervention Desenzitization), Carold Lilard (2022)

Trénink v metodě ASSYST Humanitarian Psychosocial Project © - postupy pro stabilizaci akutního stresového syndromu (ASSYST), Zuzana Čepelíková (2022)

KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Věrou Roubalovou, ČAP (2022)

Intervizní setkání Válka v našich pracovnách, ČAP (2022)

Webinář "Krizová intervence dneška aneb jak pracovat s klienty v tématech válečného konfliktu, Vodáčková, Vališ (2022)

Webinář "Desatero bezprostřední pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny", Mgr. Zuzana Schreiberová (2022)

Seminář Psychoterapie obětí znásilnění, ČAP (2021)

XIII. ročník mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě (2021)

Kurz Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb, REMEDIUM Praha, o.p.s., 56 hodin (2018 – 2019)

XI. Odborná konference a setkání spinálních jednotek (2019)

Mezioborová konference k problematice poruch příjmu potravy realizované v rámci projektu Centra Anabell s názvem Multidisciplinární spolupráce – účast a vlastní přednáška (2018)

Kurz Motivační rozhovory, T. Nevrkla, (2018)

Kurz Lean In, Business Leaders Forum (2016)

Školicí akce Kvalita poskytované sociální služby, možnosti multioborové spolupráce klientů s poruchami příjmu potravy, Centrum Anabell, z.s. - účast a vlastní přednáška (2015)

World Psychological Forum (2015) – účast a dobrovolnická pomoc s organizací včetně provázení po Praze  psychologa  Philipa Zimbarda

Kurz Vedení týmu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby, Neziskovky.cz (2014)

Konference EMCC (European Mentoring and Couching Council) (2014)

Kurz Základy psychoterapeutické práce s klienty s poruchami příjmu potravy, Vzdělávací agentura InfoPoint Anabell (2013)

Podrobný přehled mého vzdělání a zkušeností najdete v záložce Vzdělání a zkušenosti – proklik tam. 
 
Širší spektrum vzdělání se projevuje i v mém terapeutickém přístupu: trápení, se kterým klient*ka přichází vnímám ve vzájemných propojeních na bio-psycho-sociální rovině a zároveň v kontextu společnosti, ve které žijeme. Pracuji integrativně, vycházím z psychodynamického přístupu, využívám své znalosti a dovednosti z dalších oborů a zároveň s respektem k individualitě a jedinečnosti každého člověka přizpůsobuji spolupráci dané osobě a tématu, se kterými přichází. Nejde o to rozdávat z pozice experta rady, ale společně zkoumat příčiny a souvislosti Vašeho tématu a z místa většího porozumění pak hledat cesty řešení, přičemž o volbě toho nejvhodnějšího rozhodujete Vy. Věřím, že každý z nás má své vnitřní zdroje, které nám pomáhají zvládat těžké situace a terapeutický vztah je z mého pohledu místem, kde je můžeme společně objevovat, rozšiřovat a učit se je využívat. Cíl spolupráce vždy vychází z individuální situace a přání klienta*ky. Pro mě je vždy důležité, abyste cítili bezpečný prostor, který budete moci využít k rozšiřování obzorů, většímu porozumění sobě i okolí, objevování souvislostí, prozkoumávání vztahu k sobě i k druhým a k naplňování svého jedinečného potenciálu. 
Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, z.s. (ČAP) https://psychologie.cz/autor/lucie-brandtlova. Další celoživotní vzdělávání a supervize vnímám jako samozřejmou součást své praxe. Můj přístup je LGBTQ+ friendly, podepsala jsem Deklaraci Queer Psychologie – proklik na https://www.queerpsychologie.cz/deklarace/  Způsob mé práce se také odráží v mých článcích a odpovědích do poradny pro web Psychologie.cz, které najdete ZDE ZDE – proklik na https://psychologie.cz/autor/lucie-brandtlova/ 
Podrobný přehled mého vzdělání a zkušeností najdete v záložce Vzdělání a zkušenosti
 
 
• komunikační obtíže
• vztah k tělu
• nízké sebevědomí, nízká sebeúcta
• vztahové problémy a konflikty – v partnerství, v práci, s dalšími blízkými osobami
• stres, nespokojenost
• strach a úzkost
• a další
Prostory si pronajímám od organizace Komunikujeme o.p.s.