Pro zájemce

Těší mě Váš zájem o konzultace. Zřejmě po nějaké době rozmýšlení a váhání nazrává čas k tomu blíže pochopit, co se s Vámi děje, ulevit trápení a rozvíjet se.

Informace o způsobu mé práce najdete ZDE. Můžete si také pro bližší představu přečíst moje články a odpovědi do poradny pro web Psychologie.cz, které najdete ZDE

Témata, kterým se věnuji:

• osobní rozvoj, sebepoznávání

• komunikační obtíže

• vztah k tělu

• nízké sebevědomí, nízká sebeúcta

• vztahové problémy a konflikty – v partnerství, v práci, s dalšími blízkými osobami

• stres, nespokojenost

• strach a úzkost

• a další

 
• vztahové problémy a konflikty – v partnerství, v práci, s dalšími blízkými osobami
Pracuji pouze s dospělými klienty*kami.
 
Obvyklá frekvence setkávání je 1x týdně, v některých případech nebo po určité době je možná frekvence delší.
 
Během prvních 2-3 setkání se budeme věnovat tomu, co Vás přivádí a budeme zjišťovat, nakolik si „sedneme“, protože to je nesmírně důležité. Obvykle se v této době také zformuje cíl/e spolupráce (tzv. zakázka) a domluvíme se na pravidlech společného setkávání. Celé znění smlouvy naleznete ZDE, takže se s ní můžete v klidu dopředu seznámit. Zároveň o ní budeme mluvit na setkání, dostanete jí v tištěné podobě domů a můžete jí přinést až na příští setkání. Vnímám jako velmi důležité, jak se na setkáních cítíte a zda Vám podmínky vyhovují. Proto je důležité o těchto tématech mluvit a smlouvu je možné individuálně upravit tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám (pokud je to možné).
 

Cena konzultace: 1 000 Kč/50 min (online nebo osobně)

 
Informace k ceně – výhody a nevýhody:
 
Cena vychází z mých nákladů: vstupní náklady na psychoterapeutický výcvik (pohybuje se minimálně od 150 000 Kč výše), náklady na další vzdělávání a supervizi (v řádech desetitisíců ročně), náklady na pronájem prostor a řadu dalších nákladů. V ceně je zahrnuta nejen přímá práce s klientem (50 minut), ale i mnohem delší čas, který jen není na první pohled vidět: příprava na setkání, reflexe a zápis po sezení, čas strávený na supervizi/intervizi a samozřejmě i čas strávený nad provozními záležitostmi.
 
Oproti např. psychoterapii na pojišťovnu nikomu nepředávám Vaše osobní údaje a s tím spojené informace o vývoji naší spolupráce (pouze konzultuji ve zcela anonymizované podobě na supervizi/intervizi v rámci dalšího vzdělávání). Čekací lhůta bývá obvykle velmi krátká, někdy je možné se objednat už na aktuální či příští týden.
 
Zároveň si jsem vědoma toho, že placené konzultace nejsou v možnostech každého. Doporučuji v takovém případě vyhledat například psychoterapeuty*ky pracující na pojišťovnu – s prosbou o kontakty se můžete obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu. Další možností jsou poradenské služby poskytované neziskovými organizacemi. S vyhledáním terapie/poradenství Vám může pomoci také Terapeutická linka sluchátko, z.s. Hlavně na své trápení nezůstávejte sami!
 
Na konzultaci ke mně se můžete objednat na e-mailu brandtlovalucie@gmail.com   
 
 
• komunikační obtíže
• vztah k tělu
• nízké sebevědomí, nízká sebeúcta
• vztahové problémy a konflikty – v partnerství, v práci, s dalšími blízkými osobami
• stres, nespokojenost
• strach a úzkost
• a další
Prostory si pronajímám od organizace Komunikujeme o.p.s.